Regulamin basenu - Imprezy okolicznościowe, nocleg, pokoje noclegowe, pakiety wypoczynkowe, zielone szkoły, szkolenia, przyjęcia, rekereacja, nagawki, Żywy Skansen Folkloru Polskiego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin basenu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENÓW

„ŻYWEGO SKANSENU - CENTRUM FOLKLORU POLSKIEGO” W NAGAWKACH


Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

Baseny są czynne codziennie od 9.00 do 21.00.


1. Basen jest dostępny dla gości hotelowych bezpłatnie oraz dla gości z zewnątrz wg cennika korzystania z kompleksu basenowego:

o osoba dorosła – 25,00 zł,

o dziecko do lat 10 – 13,00 zł,

o dzieci do lat 3 – bezpłatnie.


2. Wstęp na teren Basenu dla klientów indywidualnych odbywa się na podstawie jednorazowych biletów wstępu lub wykupionych karnetów po uprzednim zarezerwowaniu.

3. Bilet upoważnia do korzystania z basenów, wraz z biletem korzystający otrzymują jednorazową opaskę na rękę. Korzystający jest zobowiązany do noszenia opaski na ręce przez cały czas pobytu na kompleksie basenowym. Sauna nie jest zawarta w cenie biletu.

4. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.

5. Dzieci do lat 10 zobowiązane są do pokazania legitymacji szkolnej. Brak dokumentu skutkuje kupnem biletu w wysokości 25,00 zł.

6. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Basenów Żywego Skansenu.

7. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz przypadki wydalenia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zakaz:

o wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

o wprowadzania i przebywania zwierząt.

8. Z basenów nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzającym oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na basenie, np.:

o chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),

o z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.) i nie zagojonymi ranami.

o z chorobami układu wydalania,

o mającym trudności w oddychaniu,

o cierpiącym na zaburzenia równowagi, choroby zakaźne,

o z niewydolnością układu krążenia,

o uczulonym na środki dezynfekujące,

9. Dzieci do lat 3 mogą korzystać tylko z brodzika mając na sobie specjalne pielucho-majtki.

10. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

11. Zaleca się nie zabieranie na teren basenów wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia. Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub recepcji celem zmniejszenia ryzyka kradzieży.

12. Osoby spożywające posiłki nie powinny przez okres 30 minut korzystać z urządzeń wodnych.

13. Na terenie obiektu basenowego obowiązuje obuwie plażowe. Obuwie codzienne należy pozostawić na trawie przed wejściem na podest w miejscu do tego przeznaczonym.


14. W basenach obowiązuje używanie strojów kąpielowych:

o kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,

o mężczyźni - kąpielówki lub spodenki bez zamka i kieszeni,

15. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych. Młodzież w wieku 16-18 lat tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

16. W jednym basenie 13 metrowym może przebywać jednocześnie, w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 25 osób. Jeden basen 13 metrowy zarezerwowany jest wyłącznie dla gości hotelowych, w przypadku gdy gości nie ma w obiekcie hotelowym udostępniane są oba baseny.

17. W brodziku dla dzieci może przebywać jednocześnie do 15 osób.

18. Dorosły opiekun lub rodzić zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapewnieniu osobom niepełnoletnim pełnej opieki.

19. Korzystającym z Basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dla osób tam przebywających.


20. Kategorycznie zabrania się:

o biegania lub spychania innych użytkowników do wody,

o skoków do wody,

o zanieczyszczania wody basenowej oraz wszczynania fałszywych alarmów,

o zaśmiecania i zanieczyszczania terenu wokół basenów,

o pozostawiania małych dzieci bez opieki,

o używania mydła i innych środków chemicznych poza strefą natrysków oraz przyniesionego sprzętu pływającego, pontonów, materaców lub innych nadmuchiwanych zabawek do pływania.

21. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

22. Żywy Skansen nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży.

23. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń, a Żywy Skansen nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

24. Żywy Skansen nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez zabezpieczenia lub

odpowiedniego nadzoru i zagubione na terenie basenów przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.

25. W bilecie jest możliwość korzystania z leżaków i łóżek plażowych za uiszczeniem kaucji w kwocie 10,00 zł. Po oddaniu sprzętu nastąpi zwrot kaucji. Jeżeli sprzęt zostanie uszkodzony klient ponosi koszt wartości zakupu sprzętu.

26. Od godz. 18.00 zniżka dla korzystających z basenu:

o osoba dorosła – 13,00 zł,

o dziecko do lat 10 – 7,00 zł,

o dzieci do lat 3 – bezpłatnie.


Korzystanie z basenów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Żywy Skansen zastrzega sobie możliwość wyłączenia z użytku części basenów bez podania przyczyny. Żywy Skansen zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 26 czerwca 2017 r.

Życzymy miłego pobytu!

Start

O nas

Pokoje

Ceny i pakiety

Smaki

Leśna osada

Ofera dla firm

Rekreacja

Przyjęcia

Galeria

Kontakt

Spacer

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego