Regulamin usług hotelowych - Imprezy okolicznościowe, nocleg, pokoje noclegowe, pakiety wypoczynkowe, zielone szkoły, szkolenia, przyjęcia, rekereacja, nagawki, Żywy Skansen Folkloru Polskiego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin usług hotelowych

„Żywy Skansen - Centrum Folkloru Polskiego"
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach
Nagawki 16D, 95-061 Dmosin
NIP 833-13-52-872, REGON 750807390


 


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NOCLEGOWYCH
PRZEZ „ŻYWY SKANSEN - CENTRUM FOLKLORU POLSKIEGO”
W NAGAWKACH


Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Usługi noclegowe świadczy „Żywy Skansen- Centrum Folkloru Polskiego" w Nagawkach, zwany dalej obiektem.

1.Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
2.Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 pierwszego dnia pobytu gościa do godziny 12.00 dnia następnego.
3.Gość określa czas pobytu w obiekcie, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na   jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pracownik recepcji może nie uwzględnić życzenia Gościa jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
4.Pokoju wynajętego i opłaconego nie można anulować z powodu indywidualnych oczekiwań Gościa.
5.W pokoju 2-osobowym drugie miejsce może być wynajęte innej osobie wyłącznie na życzenie lub za zgodą Gościa zajmującego pokój.
6.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych przez obiekt usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
7.Obiekt i personel ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa,
* profesjonalną i uprzejmą obsługę,
*sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
8.Na życzenie gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
* budzenie o wyznaczonej godzinie,
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu w sejfie depozytowym,
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu,
* wymiany ręczników oraz
bielizny pościelowej co 3 dni lub na życzenie Gościa,
* dokonywanie rezerwacji w innych hotelach w Polsce.
9.Odpowiedzialność obiektu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pensjonat regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
10.Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna).
11.Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów w szczególności kosztowności
i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu obiektu.  
12.Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
13.Parkowanie samochodu na terenie obiektu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
14.Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia   przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.  
15.Przy każdorazowym opuszczeniu budynku, w którym Gość wynajmuje pokój,  klucz od drzwi pokojowych, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
16.Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
17.W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.  
18.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
19.W każdym pomieszczeniu rozlokowane są czujniki dymu dlatego też obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach i na terenie całego obiektu.
20.Miejsca do palenia znajdują się na zewnątrz przed hotelem.
21.Zarządzający obiektem za nieprzestrzeganie zakazu palenia może nałożyć na Gościa opłatę w wysokości 100 PLN.
22.Śniadania hotelowe wydawane są w godzinach ustalonych wcześniej z recepcją. W razie jakichkolwiek zmian Gość zostanie o nich powiadomiony przez recepcję.
23.Bez zgody pracowników obsługi pięter lub pracowników recepcji prosimy nie przenosić wyposażenia pokoi.
24.Personel recepcji może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, personelu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania personelu czy obiektu.
25.Jeśli obiekt poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju
26.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, personel recepcji przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.
27.Integralną częścią regulaminu jest dokument: Ogólne warunki rezerwacji pokoi noclegowych i pozostałych usług świadczonych przez „Żywy Skansen- Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2012 r. i obowiązuje do odwołania.

Start

O nas

Pokoje

Ceny i pakiety

Smaki

Leśna osada

Ofera dla firm

Rekreacja

Przyjęcia

Galeria

Kontakt

Spacer

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego